Formulár k odstúpeniu od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)
podľa zákona č. 102/2014 Zb.z.
Komu:
Moderní rodičia, Budapeštianska 5, 040 13 Košice, Slovenská republika
IČO: 41 85 9952, DIČ: 107 49 00  926,
tel.č. 0904334090, www.mimi-original.com, modernirodicia@gmail.com.com
Týmto oznamujem, že odstupujem od kúpnej zmluvy č. (zapíšte prosím číslo objednávky): _________
na tento tovar: _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Dátum objednania: ____________
Dátum prijatia: ____________
Meno kupujúceho: _________________________________________________________________
Adresa kupujúceho: _________________________________________________________________
Tel. č. kupujúceho: _________________________________________________________________
Email kupujúceho: _________________________________________________________________
Požadovanú sumu mi vráťte prevodom na účet (IBAN a SWIFT): _________________________________
Dátum: __________
________________
Podpis spotrebiteľa
(iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe)